Členské příspěvky

23.09.2014 12:18

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

OD 22. 9.2014 DO 12.10.2014 BUDE PROBÍHAT VYBÍRÁNÍ ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ TJ SOKOL HOSTAŠOVICE ZA ROK 2014. VÝŠE ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ SCHVÁLENÝCH VALNOU HROMADOU ČINÍ: STARŠÍ 18. LET – 100,- Kč, DĚTI A DŮCHODCI – 50,- Kč. PŘÍSPĚVKY LZE UHRADIT V HOSPODĚ NA HŘIŠTI.  SEZNAM ČLENŮ JE K NAHLÉDNUTÍ TAMTÉŽ NEBO NA NÁSTĚNCE TJ SOKOL.

PO 12.ŘÍJNU BUDOU ZBYLÍ ČLENOVÉ, KTEŘÍ NEVYUŽILI MOŽNOST ZAPLACENÍ V HOSPODĚ NA HŘIŠTI, NAVŠTÍVENI ČLENY VÝBORU, KTERÝM BUDE MOŽNO ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZAPLATIT.

Výbor TJ Sokol Hostašovice